ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

PHAN THỤY KHANH

Chức danh | giám đốc

Giám đốc Phan Thụy Khanh có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực hành chính, pháp luật doanh nghiệp.

  • Hơn 10 năm ở vị trí Giám đốc một công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực hành chính – pháp lý, đặc biệt với khách hàng doanh nghiệp;
  • Hơn 03 năm là chuyên viên pháp lý cho một công ty đầu tư dự án của Hàn Quốc;
  • Kỹ năng và kiến thức thực tiễn trong lĩnh vực hành chính, pháp luật doanh nghiệp, lao động…
  • Chuyên sâu về soạn thảo, hiệu chỉnh hợp đồng; các văn bản hành chính pháp lý, các văn bản phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp bằng hai ngôn ngữ Anh – Việt.

HUỲNH BÁ LÊ TRÂM

Chức danh | Phó Giám đốc

NGUYỄN THỊ LOAN

Chức danh | Chuyên viên

NGUYỄN THỊ BÉ

Chức danh | Chuyên viên