Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh

PP-DVD linh hoạt cung cấp mọi dịch vụ dựa theo nhu cầu hợp pháp của khách hàng, giúp khách hàng thoải mái lựa chọn gói dịch vụ hợp lý.

PP-DVD cung cấp “Dịch vụ đăng ký lập địa điểm kinh doanh” với nội dung như sau:

1. Phí dịch vụ: 800.000 VND

2. Thời gian thực hiện: Chỉ từ 5 ngày làm việc

3. Công việc của PP-DVD

  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến địa điểm kinh doanh;
  • Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh;
  • Soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ, tài liệu liên quan;
  • Đại diện thực hiện nộp hồ sơ và theo dõi quá trình;
  • Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và bàn giao cho khách hàng.

4. Thông tin doanh nghiệp cần cung cấp cho PP-DVD

  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Bản sao CMND/CCCD người đứng đầu địa điểm kinh doanh;
  • Địa chỉ dự định đăng ký;
  • Tên địa điểm kinh doanh.

5. Hồ sơ

  • Thông báo về việc đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh theo biểu mẫu tại phụ lục II-7 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu người đứng đầu địa điểm kinh doanh;
  • Giấy ủy quyền cho PP-DVD thực hiện thủ tục.

7. Trình tự, thủ tục thực hiện

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ cần thiết

Bước 2: Nộp hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt địa điểm kinh doanh;

Bước 3: Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và bàn giao cho khách hàng.

8. Lưu ý

  • Địa điểm kinh doanh không được phép đăng ký và sử dụng con dấu riêng;
  • Chế độ kế toán của địa điểm kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc vào trụ sở chính của công ty hoặc chi nhánh chủ quản;
  • Địa điểm kinh doanh sử dụng chung mẫu hóa đơn với trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc chi nhánh chủ quản;
  • Địa điểm kinh doanh đóng thuế môn bài là 1.000.000 đồng/năm nếu năm thành lập không được miễn thuế môn bài.

9. Các câu hỏi thường gặp

(1) Địa điểm kinh doanh là gì?

Khoản 3 Điều 44 Luật doanh nghiệp 2020 quy định địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

(2) Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài tỉnh được không?

Được. Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.

(3) Được lập tối đa bao nhiêu địa điểm kinh doanh?

Không giới hạn.

(4) Địa điểm kinh doanh có được sử dụng con dấu không?

Không. Địa điểm kinh doanh không được phép đăng ký và sử dụng con dấu.

(5) Địa điểm kinh doanh có mã số thuế riêng không?

Có, trong trường hợp địa điểm kinh doanh khác tỉnh và không trực thuộc chi nhánh.

(6) Địa điểm kinh doanh để tên là showroom, văn phòng giao dịch, cửa hàng kinh doanh… có được không?

Không. Căn cứ Khoản 2 Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020, tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *