Dịch vụ thay đổi thành viên góp vốn của Công ty TNHH 02 thành viên trở lên

PP-DVD linh hoạt cung cấp mọi dịch vụ dựa theo nhu cầu hợp pháp của khách hàng, giúp khách hàng thoải mái lựa chọn gói dịch vụ hợp lý. PP-DVD cung cấp “Dịch vụ thay đổi thành viên góp vốn của Công ty TNHH 02 thành viên trở lên”  với nội dung như sau:

1. PHÍ DỊCH VỤ: 500.000 đồng

2. THỜI GIAN THỰC HIỆN: chỉ từ 3-5 ngày làm việc

3. CÔNG VIỆC CỦA PP-DVD

  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc thay đổi thành viên góp vốn;
  • Soạn hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên góp vốn;
  • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ bổ sung/thay đổi tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
  • Theo dõi hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
  • Bàn giao Giấy chứng nhận đăng kinh doanh mới cho khách hàng.

4. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN CUNG CẤP CHO PP-DVD

  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Danh sách thành viên của công ty;
  • Thông tin về thành viên góp vốn mới;
  • Điều lệ công ty

5. HỒ SƠ

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;
  • Danh sách thành viên công ty;
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân của các thành viên;
  • Biên bản, nghị quyết, quyết định của công ty về việc tiếp nhận, thay đổi thành viên mới;
  • Đối với từng trường hợp thay đổi thành viên vì những lý do khác nhau, hồ sơ sẽ có một số giấy tờ bổ sung thêm.

6. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN

Bước 1: Soạn thảo văn bản, giấy tờ, hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký tại Sở kế hoạch và Đầu tư

Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả

Bước 4: Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới

7. LƯU Ý

  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được công chứng.
  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thông tin thay đổi thành viên của công ty TNHH trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
  • Trường hợp thay đổi thành viên công ty dẫn đến thay đổi vốn điều lệ, công ty phải làm thêm thủ tục thay đổi vốn điều lệ.
  • Trong quá trình thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên, nếu người đại diện pháp lý của công ty không còn thuộc thành viên của công ty và không tham gia quản lý doanh nghiệp. Công ty phải bầu ra người đại diện theo pháp luật mới, đồng thời thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *